Кандидатствайте сега

остават

дни

*до крайния срок за регистрация

Използвайте за регистрация формуляра по-долу, ако сте автор на проект или собственик на обект, с който желаете да кандидатствате, или ако искате да предложите кандидатурата си за Дизайнер на годината.

В конкурса се допускат интериорни проекти независимо от годината на тяхното изпълнение. Всеки автор или собственик на обект, който попада в посочените категории, може да кандидатства с неограничен брой проекти в неограничен брой категории. Кандидатстването в повече от една категории и/или с повече от един проект става с отделна регистрация за всеки от проектите и/или категориите. Проектите трябва да са актуални и да онагледяват най-добрите постижения на участниците.

Класирането на всеки проект преминава през няколко етапа:
1. Всяка постъпила кандидатура подлежи на преглед за съответствие на техническите изисквания и условията на конкурса. 
2. Одобрените проекти преминават във втори кръг и биват номинирани като потенциални победители.
3. Международното жури гласува; събралите най-много гласове проекти стават финалисти, а най-високо оцененият проект става победител в съответната категория.

Дисквалифицираните на първия етап кандидатури получават уведомително писмо на електронния адрес, от който са подадени, в срок до 10 работни дни след регистрацията си, с информация за причината за отхвърляне. Всеки дисквалифициран проект може да бъде допълнен и изпратен за ново разглеждане в системата.

Всеки номиниран проект получава свой входящ номер в системата за оценяване. Участникът получава уведомително писмо на електронния адрес, от който е подадена кандидатурата, в срок от до 10 работни дни след регистрацията си.

За всички регистрации, независимо от техния брой, се заплаща административна такса за разглеждане на кандидатурата. Постъпилите до 20 декември 2020 г. кандидатури заплащат стандартна такса от 180,00 лв. Всички, които подадат своята кандидатура в периода от 21 до 31 декември 2020 г., заплащат такса в размер на 280,00 лв.

След като изпрати заявката си, кандидатът получава писмо от системата ни с проформа фактура за заплащане на таксата; кандидатурата се счита за валидна след заплащането й в посочения срок.
Таксата за повторно разглеждане на първоначално дисквалифицирана кандидатура е 50,00 лв.

ВАЖНО!
За да се възползвате от 20% по-ниска цена на таксата за регистрация, е необходимо да отговаряте на поне едно от следните условия:

⦿ Ако сте били номинирани в предишни издания на DDA, моля посочете това обстоятелство, както и проекта, с който сте кандидатствали в полето "Линк / данни за фатура" 
⦿ Ако имате регистрация в dibla.com, публикували сте повече от три проекта с своя профил, включително проекта, с който кандидатствате, моля посочете това обстоятелство, като включите и линк към профила и проекта в полето "Линк / данни за фатура" 

Преференциалната цена не важи за повторно разглеждане на дисквалифицирана кандидатура!

⦿ Номинациите за Дизайнер на годината са безплатни за целия период до крайния срок за кандидатстване.

Званието Дизайнер на годината може да бъде получено само веднъж! То е не само свидетелство за изключителен принос на носителя си към развитието и нивото на българския стандарт, но и признание за цялостна кариера, достигнала най-високо равнище! Затова и кандидатстването в тази най-престижна категория е безплатно!

Желаещите да участват в нея следва да включат в кандидатурите си наградите, които са получавали през годините, референции от клиенти и компании, 3 осъществени проекта от последните 3 години, кратка творческа биография на български и английски.

За повече информация прочетете Условията за участие.
В падащото меню „Защо да участвам“ научете предимствата за участниците.

 

 • Наградите, които онагледяват успеха

  Завоюването на Dibla Design Award дава основанието на всеки от притежателите си да се идентифицира с нея и да включва полученото отличие в професионалните си представяния. Проектите, достигнали на финала, получават правото да бъдат брандирани с логото на DDA, което е несъмнен гарант за качество. Обществените обекти, получили награда от DDA, чрез нея удостоверяват признанието на елитно международно жури за изграждането на високо естетична, съвременна и удобна среда и атмосфера, които ги отличават от останалите конкуренти.

 • Церемонията по награждаването

  Условията на онлайн представяне на отличените проекти и награждаване на победителите благоприятстват за изключително високото разпространение и гледаемост на събитието. Така успехите и признанието, което финалистите и победителите получават от международното жури, ще достигнат до публика от стотици хиляди зрители!

 • Галерия

  Всички отличени проекти ще бъдат включени в галерията на конкурса. Тя не само отразява равнището на интериорния дизайн в страната, но и се използва като референтна зона от любителите и професионалистите, делови партньори и клиенти.

 • Годишен каталог

  Всяка година Националната платформа за интериорен и продуктов дизайн „Дибла“ обобщава най-впечатляващите обекти от изминалите 365 дни в луксозния каталог „Най-доброто от интериорния дизайн“. В него се включват и отличени сред номинираните за Dibla Design Awards проекти, а специално място се отделя на победителите в категориите и на носителя на приза „Дизайнер на годината“.

 • Медиен отзвук

  Поради излъчването си онлайн и разпространението си в многобройните канали на Платформата, обявяването на победителите в Dibla Design Awards и представянето на Дизайнер на годината ще достигне до небивало широка аудитория. Това прави прожекторът, насочен към отличените участници, много по-ярък, а сцената им – много по-широка. Допълнително внимание ще бъде насочено към победителите в категориите и Дизайнера на годината чрез интервютата с тях, което ще бъдат поместени в Платформата.

 • Primus inter pares

  Всяка година Dibla Design Awards отличават и „Дизайнер на годината“. Това не е просто формално звание или субективно назначение, а признание на гилдията за заслуги към бранша, за висок професионализъм, за подплатен с много труд талант. Този от многото изявени дизайнери у нас, който успее да изпъкне най-ярко сред колегите си през годината, получава заслужения авторитет и реноме, въплътени в наградата.

JPG или PNG с размер до 2 MB
WORD формат - кратко описание