ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Правила и условия за участие в Националния конкурс за интериорен дизайн Dibla Design Awards

Изисквания към проектите:
В конкурса се допускат цялостни реализирани интериорни проекти независимо от годината на тяхното изпълнение. Всеки автор или собственик на обект, може да кандидатства с неограничен брой проекти в неограничен брой категории. Кандидатстването става чрез регистрация или вече активен профил вwww.dibla.com. При добавянето на проект е необходимо да се отбележи “УЧАСТВАМ В Dibla Design Awards”. Вече качени проекти, на които не е поставена отметката за кандидатстване, могат да бъдат редактирани, за да участват. Ако сте собственик или инвеститор на обект и желаете обектът ви да участва в Dibla Design Awards, може да подадете заявката си за участие на e-mail s.mavrova@dibla.com, като прикачите необходимата информация. Регистрацията на проект в повече от една категория и/или с повече от един проект се извършва с отделна регистрация и отделна такса за всеки от проектите и/или категориите. Приемат се проекти, участвали и на други сцени и конкурси. Проектите трябва да онагледяват най-добрите постижения на участниците.

Срокове:

Целогодишно може да заявявате желание за участие в Dibla Design Awards.

 • Заявилите участие до 04 февруари 2024г. се кандидатират за Dibla Design Awards 2023

 • От 09 февруари до 16 февруари 2024г. - журиране и определяне на победителите.

 • Всички резултати от конкурса ще бъдат обявени на церемонията по награждаване на 13 март 2024г.

 • Заявилите участие след 04 февруари 2024г. се кандидатират за Dibla Design Awards 2024

Преференциални такси за регистрирани потребители в dibla.com:

 • За кандидатстване с проект, качен в dibla.com, в периода 20 февруари – 30 август 2023г. се заплаща такса от 260,00 лв. с ДДС

 • За кандидатстване с проект, качен в dibla.com, в периода 01 септември – 30 ноември 2023г. се заплаща такса от 330,00 лв. с ДДС

 • За кандидатстване с проект, качен в dibla.com, в периода 01 декември – 21 януари 2024г. се заплаща такса от 380,00 лв. с ДДС

 • За кандидатстване с проект в периода 22 януари – 04 февруари 2024г. се заплаща такса от 480,00 лв. с ДДС *без възможност за използване на отстъпка от цената

 • За кандидатстването за Дизайнер на годината няма такса.

 • Профил на dibla.com се избира от Платформата и няма такса за победителя.

 • Таксата за повторно разглеждане на дисквалифицирана кандидатура е 50,00 лв.

 • Кандидатура, която не е завършена и няма заплатена такса в същия период на регистрация, се таксува спрямо периода, в който е завършена и заплатена таксата.

Такси за собственици и инвеститори на обществени обекти:

 • За кандидатстване с проект, в периода 20 февруари – 30 август 2023г. се заплаща такса от 520,00 лв. с ДДС

 • За кандидатстване с проект, в периода 01 септември – 30 ноември 2023гг. се заплаща такса от 660,00 лв. с ДДС

 • За кандидатстване с проект, в периода 01 декември – 21 януари 2024гг. се заплаща такса от 760,00 лв. с ДДС

 • За кандидатстване с проект в периода 22 януари – 04 февруари 2024г. се заплаща такса от 960,00 лв. с ДДС *без възможност за използване на отстъпка от цената

ВАЖНО!
За да се възползвате от 20% по-ниска цена на таксата за кандидатстване, е необходимо да отговаряте на поне едно от следните условия:

⦿ Ако сте били номинирани в миналогодишното издание на DDA
⦿ За всеки втори и следващ проект
⦿ Отстъпките не могат да се комбинират и да надвишават 20%

Преференциалната цена не важи за повторно разглеждане на дисквалифицирана кандидатура и кандидатура направена в периода 22 януари - 04 февруари 2024г.!

Правни условия към кандидатурите:
С включването на всеки конкретен обект в съревнованието, кандидатът декларира, че е автор на проекта и притежава съгласието на собственика/стопанина на обекта планът, фотографиите и други данни, свързани с обекта, да бъдат включени в конкурса и широко публикувани. Организаторите на Dibla Design Awards не носят отговорност за неуредени авторски права и други правно-професионални противоречия между собственици, автори и/или трети страни.
С кандидатстването си в конкурса авторът се съгласява проектът му да бъде публикуван и ползван за целите на конкурса, без да предявява претенции във връзка с авторските и сродните им права.
С кандидатстването си проектантът декларира, че ще бъде на разположение за медийни изяви и участия за популяризирането на събитието и резултатите от конкурса.
В случай, че в дадена категория попаднат номинирани по-малко от пет проекта, организаторите си запазват правото да анулират категорията от съревнованието. Участниците ще бъдат информирани след 04 февруари 2024г. на посочения от тях е-mail, а заплатените от тях такси ще им бъдат възстановени.


КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ В КАТЕГОРИЯ

Всеки кандидатстващ проект трябва да отговаря на техническите изисквания и условията на конкурса:
В полетата за проект се попълва както следва:

⦿ Име на проекта/обекта – на български и английски;
⦿ Категория – в съответствие с предназначението на обекта;
⦿ Описание – попълва се на български и английски език (
всяко описание да е от 1000 до 1700 символа, вкл. интервалите). В описанието на проекта трябва да се опишат материалите и особеностите, да се изложат специфичните предимства и оригиналните решения. Яснотата и грамотността на описанието също се отразяват на оценката;
⦿ Визуално представяне – прикачете до 10 броя снимки от проекта, които ще се използват при журирането, на страниците на Платформата и в Интернет. Една от снимките трябва да е разпределение на пространството на обекта.
В прикачените снимки не се допускат никакви водни знаци, лога и допълнителни текстове.

Етапи и последователност на участие в категориите:
1. Всяка постъпила кандидатура подлежи на преглед за съответствие на техническите изисквания и условията на конкурса.
*Дисквалифицираните на първия етап кандидатури получават уведомително писмо на електронния адрес, от който са подадени, в срок до 10 работни дни след регистрацията си, с информация за причината за отхвърляне. Всеки дисквалифициран проект може да бъде допълнен и изпратен за ново разглеждане в системата. За повторно разглеждане на кандидатурата е необходимо изпращане на заявка до имейл s.mavrova@dibla.com и се дължи административна такса.
2. Преминалите горния етап проекти получават входящ номер, чрез които анонимно ще бъдат представяни в етапа на журиране; така те вече са номинирани като потенциални финалисти. Участниците получава уведомително писмо на електронния адрес, с информация, че проектът е номиниран. За да завърши своята номинация всеки участник заплаща такса в 7-дневен срок от получаването на уведомителното писмо. 
3. Номинираните проекти, след заплащането на таксата, се публикуват в закритата платформа за журиране. С цел максимална обективност, класирането на проектите се извършва от многобройно международно жури от признати специалисти и авторитети. Оценката на всеки проект е сумата от точки (от 1 до 10), присъдени по разнообразни единни критерии. Всеки член на журито има собствен профил в общата система за оценяване и гласува сам и независимо от останалите.
4. Петте проекта във всяка категория, събрали най-висок бал, стават финалисти на категорията.
5. Първите три проекта-финалисти, събрали най-много точки, стават победители в категорията си с 1-во, 2-ро и 3-то място. Резултатите се обявяват на Церемонията по награждаването. Освен по време на Церемонията, проектите-победители се публикуват в годишния каталог на Платформата "Най-доброто от интериорния дизайн".
6. Всички проекти - номинирани, финалисти и победители, се извеждат в специална галерия в dibla.com – Dibla Design Awards, и могат да бъдат приоритетно открити от над 40 000 крайни потребители месечно чрез търсачките в Платформата.

Основните стандарти за оценка включват, но не се изчерпват със, следните критерии:

 • Цялостно въздействие
 • Оптимизация на пространството
 • Ергономия
 • Оригиналност и новаторство
 • Съчетаване на използваните материали и елементи
 • Точност, яснота и изчерпателност на описанието

КАНДИДАТСТВАНЕ В КАТЕГОРИЯ ДИЗАЙНЕР НА ГОДИНАТА
Отличието се присъжда за изключителен принос към нивото, качеството и реномето на българския дизайн, и за популяризирането му на национално и международно равнище. Всеки изявен професионалист в интериорния бранш може безплатно да кандидатства сам или да бъде предложен от другиго за Дизайнер на годината. При предложение от трети лица, „Dibla“ изисква изричното съгласие на предложения за участие в съревнованието.
Регистрация:
За кандидатстване в категория “Дизайнер на годината” е необходимо да изпратите имейл до s.mavrova@dibla.com със заглавие „Кандидатура Дизайнер на Годината“, в който да прикачите:
⦿ Името на автора на български и на латиница; в случай, че оригиналното име е на латиница има специфично четене, то следва за бъде транскрибирано на български; 
Телефон и e-mail – чрез тях организаторите ще се свържат с кандидата и ще подават информация към него;
⦿ Визуално представяне (PDF презентация) на три проекта, осъществени през последните 3 години, които онагледяват по най-добрия начин стила, духа и творчеството на кандидата.
⦿ Референции от клиенти и компании, за които е работил; публикации от или за него.
⦿ Документирани награди от други национални и международни конкурси (ако има такива).
⦿ Прикачени снимки – до 10 броя снимки към всеки проект с размер до 3 МБ всяка, които ще се използват при журирането, на страниците на Платформата и в Интернет. В прикачените снимки не се допускат никакви водни знаци, лога и допълнителни текстове.
⦿ Три описания на български и английски в MS Word (всяко описание да е от 1000 до 1700 символа, вкл. интервалите) към проектите, представени в презентацията, които описват материалите и особеностите, специфичните предимства и оригиналните решения. Яснотата и грамотността на описанието също се отразяват на оценката.

Етапи и последователност на избора:
1. Подадените в срок кандидатури ще бъдат сведени до три от специална комисия на „Dibla“. Като Национална платформа за интериорен и продуктов дизайн, „Dibla“ си запазва правото да внася и кандидатури от свое име, със съгласието на съответния дизайнер. Трите отсети кандидатури се подлагат на гласуване от журито.
Представителят на „Dibla“ гласува с коефициент 1,5. В малко вероятния случай, че две или всички три кандидатури получат равен брой точки, „Dibla“ определя окончателния победител.
2. Резултатите се обявяват на Церемонията по награждаването. Освен по време на Церемонията, Дизайнер на годината се публикува в годишния каталог на Платформата "Най-доброто от интериорния дизайн".
3. Дизайнер на годината се извежда в специална галерия и може да бъде приоритетно открит от над 40 000 крайни потребители месечно чрез търсачките в Платформата.