ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурсните категории

 

За проектите

Проектите трябва да са актуални и да онагледяват най-добрите възможности на участниците.

Всеки автор или собственик на обект може да кандидатства с неограничен брой проекти в неограничен брой категории. Кандидатстването в повече от една категории и/или с повече от един проекти става с отделна регистрация за всеки от проектите и/или категориите.

Всички регистрации, независимо от техния брой, са безплатни.

За регистрацията са необходими:

 • 1-10 професионални снимки на изпълнения проект, (размер до 2 МВ на снимка, 72-150 dpi, формат *.png или *.jpeg) които да онагледяват цялостно обекта и нивото на проекта. По фотографиите не трябва да има брандировки и лого, за да не се възпрепятства пълноценното им разчитане.
  На този етап снимките не са необходими за печат, но кандидатите трябва да разполагат с техни висококачествени еквиваленти, които да бъдат използвани в рекламни материали и публикации, в случай че кандидатът постигне високо класиране.
 • Кратко описание на български и английски (в MS Word) към проекта, в което да се опишат материалите и особеностите, да се изложат специфичните предимства и оригиналните решения.

Приемат се проекти, участвали и на други сцени и конкурси.

 

Процес и критерии на журиране

Журито провежда предварителна класация сред всички регистрации. Одобрените преминават във втори кръг и биват номинирани като потенциални победители. Само онези кандидати/проекти, допуснати до втория кръг на оценяване (т.е. номинирани), дължат административна такса (вж. по-долу).

Всеки номиниран проект след първоначалния подбор на журито получава свой входящ номер в системата на оценяване, а авторът му ще получи уведомително писмо на електронния адрес, с който е кандидатствал. Участникът има срок от 5 дни, но не по-късно от 10 ноември 2017, в който да потвърди по ел.поща желанието си да продължи участие в съревнованието, да получи официална покана за Церемонията и да заплати съответните такси.

Класирането на най-добрите проекти ще се обяви на церемонията по награждаването Dibla Design Awards.

С цел максимална обективност, класирането на проектите се извършва от многобройно международно жури от признати специалисти и авторитети. Оценката на всеки проект е сумата от точки (от 1 до 10), присъдени по разнообразни единни критерии. Всеки член на журито има собствен профил в общата система за оценяване и гласува сам и независимо от останалите.

Основните стандарти за оценка включват, но не се изчерпват със, следните критерии:

 • цялостно въздействие
 • оптимизация на пространството
 • ергономичност
 • оригиналност и новаторство
 • съчетаване на елементите

 

Такси

ВАЖНО! С цел избягването на претрупването на проекти в края на периода на съревнованието и облекчаване на администрирането и журирането, Dibla Design Awards предлага възможността на авторите (не на собствениците/стопаните на обекти) за ранна регистрация до 10 октомври 2017 г. Успешно кандидатствалите до тази дата са освободени от такси, независимо от броя на проектите с и категориите в които бъдат номинирани!

Таксата е в размер от 180,00 лв. за обработката на документите и администриране на съревнованието. Тя е платима след като участникът потвърди желанието си да продължи напред в конкурса и получи по куриер покана за Церемонията, валидна за него и две придружаващи го лица.

Всеки автор или собственик на обект е свободен да кандидатства с неограничен брой проекти, без ограничение в категориите; това става с отделна заявка и отделна такса за всеки проект и/или категория.

 

Срокове

 • Краен срок за безплатни регистрации: 10 октомври 2017
 • Период за платени регистрации: 11 октомври – 10 ноември 2017
 • Журиране: 13–17 ноември 2017
 • Церемония за оповестяване на резултатите и награждаване: 22 ноември 2017
 • Публикуване в Галерията на www.dibla-awards.com: ноември 2017
 • Публикуване на най-добрите номинирани и наградените проекти в Годишния каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2017“: пролетта 2018

 

Класиране и награждаване

За всяка номинирана регистрация (входящ номер и платена такса) участникът получава отделна покана; това дава възможност на участниците с повече номинирани проекти и/или номинирани в повече категории да превърнат повече свой гости в част от Церемонията.

Победителят и четирима подгласници във всяка категория:

 • ще бъдат включени в информационната брошура на Церемонията; брошурата ще съдържа контактните данни на номинираните и ще бъде разпространявана на събитието сред всички гости и представители на медиите;
 • подгласниците ще получат грамоти, удостоверяващи постижението им, а победителят – сертификат;
 • ще получат безплатен екземпляр от луксозния каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2016“;
 • ще попаднат в Галерията на победителите на сайта на Dibla Design Awards;
 • ще бъдат включени в луксозния годишен каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2017“;
 • ще бъдат специални гости на събитията на Дибла през 2018 г.;
 • ще се радват на пълния медиен отзвук на събитието и Церемонията по награждаването.

 

Правни изисквания

С включването на всеки конкретен обект в съревнованието, кандидатът декларира, че е автор на проекта и притежава съгласието на собственика/стопанина на обекта планът, фотографиите и други данни, свързани с обекта, да бъдат включени в конкурса и широко публикувани. Организаторите на Dibla Design Awards не носят отговорност за неуредени авторски права и други правно-професионални противоречия между собственици, автори и/или трети страни.

С участието си в конкурса авторът се съгласява да ползваме и публикуваме проекта му, без да ни тормози за авторски права и пр.

С участието си проектантите декларират, че ще бъдат на разположение за медийни изяви и участия за популяризирането на събитието и резултатите от конкурса.

Авторът трябва да даде документ, че няма да има проблеми от трети страни….

Собственик/стопанин на обект може да включи обекта си в конкурса само съвместно с автора (дизайнера) на интериорния проект.

 

„Дизайнер на годината“

 

За кандидатурите

Всеки изявен професионалист в интериорния бранш може безплатно да кандидатства сам или да бъде предложен от другиго за Дизайнер на годината.

Отличието се присъжда за изключителен принос към нивото, качеството и реномето на българския дизайн, и за популяризирането му на национално и международно равнище.

Регистрацията за отличието изисква:

 • Наградите, които са получавали през годините.
 • Референции от клиенти и компании.
 • 3 осъществени проекта от последните 3 години с план-разпределение на пространствата, обект на интериорен дизайн. Фотографиите трябва да са професионални, с размер до 2 МВ на снимка, 72-150 dpi, формат *.png или *.jpeg, без брандировки и лога, за да не се възпрепятства пълноценното им разчитане.
  На този етап снимките не са необходими за печат, но кандидатите трябва да разполагат с техни висококачествени еквиваленти, които да бъдат изплезвани в рекламни материали и публикации, в случай че кандидатът постигне високо класиране.
 • Кратка творческа биография на български и английски, упоменаваща особените им заслуги към повишаването на нивото и популяризирането извън страната на българския дизайн (вкл. водене на лекции, семинари и пр.).

Всички текстове трябва да са в един файл (MS Word или PDF).

 

Процес и критерии на журиране

Журито провежда предварителна класация сред всички регистрации. Одобрените преминават във втори кръг и биват номинирани като потенциални победители.

Всеки номиниран ще получи уведомително писмо на електронния адрес, с който е кандидатствал и покана за Церемонията по награждаването, а по куриер ще получи покана, валидна за номинирания и за двама придружители.

 

Такси

Кандидатурите и номинациите за Дизайнер на годината са безплатни.

 

Срокове

 • Краен срок за кандидатстване: 10 ноември 2017
 • Журиране: 13–17 ноември 2017
 • Церемония за оповестяване на резултатите и награждаване: 22 ноември 2017
 • Публикуване в www.dibla-awards.com: ноември 2017
 • Публикуване в Годишния каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2017“: пролетта 2018

 

Награждаване

Избраният за Дизайнер на годината ще бъде обявен на Церемонията по награждаването Dibla Design Awards.

Награденият ще получи:

 • статуетката „Дизайнер на годината“, която удостоверява признанието за изключителните постижения на носителя си;
 • правото да се представя като Дизайнер на дадената година, да използва авторитета на наградата за изграждането на своя професионален облик;

Всички номинирани и победителят ще получат:

 • безплатен екземпляр от луксозния каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2016“;
 • включване в информационната брошура на Церемонията; брошурата ще съдържа контактните данни на номинираните и ще бъде разпространявана на събитието сред всички гости и представители на медиите;
 • място в Галерията на победителите на сайта на Dibla Design Awards;
 • ключово място в луксозния годишен каталог „Най-доброто от интериорния дизайн за 2017“;
 • правото да бъдат специални гости на събитията на Дибла през 2018 г.;
 • полагащото им се място в медийния отзвук от събитието и Церемонията по награждаването.

 

Правни изисквания

С включването на всеки конкретен обект в съревнованието, кандидатът декларира, че е автор на проекта и притежава съгласието на собственика/стопанина на обекта планът, фотографиите и други данни, свързани с обекта, да бъдат включени в конкурса и широко публикувани. Организаторите на Dibla Design Awards не носят отговорност за неуредени авторски права и други правно-професионални противоречия между собственици, автори и/или трети страни.

С участието си в конкурса авторът се съгласява „Дибла“ да ползва и публикува проекта му, без претенции към платформата за авторски права.

С участието си проектантите декларират, че ще бъдат на разположение за медийни изяви и участия за популяризирането на събитието и резултатите от конкурса.

Авторът следва да предостави документ, че е създател на проекта и към него няма претенции от трети страни във връзка с авторските  сродните им права.

Собственик/стопанин на обект може да включи обекта си в конкурса само съвместно с автора (дизайнера) на интериорния проект.